Leer zelf visueel faciliteren en transformationeel leiden

Als je eigenaar wil zijn van je transformatieproces en die wil faciliteren

 

De impact van de snelle veranderingen en de digitale transformatie raakt ons allemaal en verhoogt de complexiteit om je heen. Je wordt overspoeld met informatie en zaken zijn al weer veranderd zodra je ze in gang hebt gezet. Leuk dat iteratieve werken, met elkaar experimenteren en hybride werken, maar hoe zie je nu echt de Big Picture? Hoe transformeer ik als leider, professional, team en organisatie? Hoe kies je met elkaar een route die leidt tot succesvolle transformatie??

 

Leiders, professionals en teams die visueel werken zijn transformationeel krachtiger

 

Als mensen en teams visueel werken kunnen ze zaken beter voorstellen, werken ze beter samen, hebben ze meer plezier, zien ze meerdere delen en al doende de Big Picture, en zijn ze productiever. Bovendien creëren ze met elkaar een collectieve brein. Leiders die visueel werken managen krachtig de vier stromen van energie: focus, emoties, informatie en uitvoering. Ze filteren beter, kunnen beter vergelijken en maken zaken goed inzichtelijk. Ze weten hun visuele en transformationele vaardigheden in te zetten bij visie, strategie, missie, stakeholder engagement, besluitvorming, commitment, uitvoering en organisatie verandering. 

 

Ik help je vaardig te zijn in het visueel faciliteren en transformationeel leiden met:

 

  • Het gedrag van een visual facilitator en een transformationeel leider
  • Maakbaar verbinden van je identiteit, je inzichten en je initiatieven
  • Veel tools en technieken om te kunnen visualiseren, faciliteren en leiden
  • Het managen van energie stromen
  • Werken als een ontwikkelaar en iteratief co-creëren 
  • Meetings houden en veranderingsprocessen succesvol transformeren
  • Big Picture zien en succesvol transformeren van mens en organisatie

 

 Wil je ook visueel faciliteren en transformationeel leiden?

 Neem contact op