Durf interpersoonlijke risico's te nemen

Als er in het team, de organisatie, dingen onder water blijven

 

Er worden fouten gemaakt, maar die worden niet besproken.

Er zijn geen meningsverschillen en er worden geen vragen gesteld.

Pijnlijke thema's worden vermeden en er wordt geen feedback gegeven.

Dezelfde mensen zijn altijd aan het woord en er is ongelijkheid.

Mensen kennen elkaar nauwelijks, doen professioneel hun dingetje.

 

Presteer open en veilig met je team 

  • Creëer een klimaat waarin mensen interpersoonlijke risico's durven nemen
  • Draai aan de knoppen van vertrouwen (wees jezelf), vrijmoedigheid (spreek je uit) en samen verschil maken (groei samen)
  • Benut de magnificent 3: inclusie & positiviteit, delen & uitdagen en actieve bijdrage leveren
  • Realiseer positieve effecten: erbij horen, leren en groeien, betere prestaties, innovaties en plezier
  • Kijk in welke zone je zit met je team: angst, hang, race of safe
  • Werk aan gedragsverandering: motivatie (energie), capaciteit (in staat) en context (juiste prikkels)
  • Focus op samenspel: verbinden, leren, innoveren en presteren
  • Verander stap voor stap naar oplossingen: situatie (je vraag), observeren, meting, scan, activering, interviews, nudges, voorbeeldgedrag, scripts, kaarten, visualisaties, aan de slag en intervisie

 

Bron: founding members expertisecentrum OpenVeilig 

 

Ik wil hier wat mee Hubèrt, ik neem CONTACT met je op