Procesbegeleiding Congres

October 1, 2020

Procesbegeleiding Congres

Voor vereniging van woningcorporaties een congres begeleid.

Wat doe je als procesbegeleider:

- Concept draaiboek opstellen

- Afstemming met opdrachtgever en ondersteunende partijen

- Totaalaanpak en resultaat bewaken

- Draaiboek en uitvoering faciliteren

- Check op regieruimte, techniek, media, studioruimte en wachtruimte

- Verzorgen van de briefing en aansluiting op de cue's

- Faciliteren en coachen zoom-host