Mijn Inspiratiebron van Visual Facilitation

February 20, 2021

Mensen die mij kennen vanuit andere rollen vragen hoe ik tot het Visueel Faciliteren ben gekomen.

Daarom noem ik hier graag mijn inspiratiebron: David Sibbet, de grondlegger van Visual Facilitation.

David heeft 30 jaar ervaring in dit mooie vakgebied en heeft hierover goede boeken geschreven. Visual Meetings, Visual Teams. Visual Leadership, Visual Change en Visual Facilitation.

Ik heb trainingen bij David gevolgd en ik ben ook actief in de GLEN: Global Learning & Exchange Network.

David Sibbet zijn werk is een bron aan expertise en visuele procesbenaderingen:

  • Tekenen / Visualiseren is een proces
  • Het zet mensen echt in beweging
  • De Theory of Process vertaald in goed toepasbare modellen
  • De zeven processtappen die je helpen van start naar resultaat
  • De vier energiestromen die je helpen de totale flow te managen
  • Visuele technieken en werkvormen voor zakelijke toepassingen
  • Het geeft plezier, verbinding, denkvermogen en productiviteit
  • Je kunt het toepassen bij kleine en complexe vraagstukken
  • Iedereen kan het doen