Live Streaming Onderzoek Evaluatie

September 30, 2020

Live Visual & Virtual Facilitation

Voor de gemeente Amsterdam een onderzoek gedaan en geëvalueerd met stakeholders.

Deze evaluatie, onderzoek en presentatie als facilitator als volgt opgepakt:

- Vraagstelling in  kaart brengen

- Rolverdeling vaststellen

- Rapportage opzet bepalen

- Stakeholders bepalen voor te houden interviews

- Interviews houden

- Verslaglegging interviews

- Output interviews visualiseren in Big Picture

- Meeting en werkvormen bepalen aan de hand van de opdracht en het gewenste vervolg

- Stakeholders uitnodigen voor live presentatie/meeting

- Door Corona de live meeting in één dag omgezet in een virtuele meeting

- Studio geregeld

- Virtuele werkvormen bepaald

- Virtuele meeting in studio gehouden met 2 facilitators en deelnemers 'thuis' in Zoom

- Visueel verslag van onderzoek en virtuele meeting opgesteld