BIG PICTURE voor Betere Performance MENS en ORGANISATIE

March 4, 2020

Maak je werk effectiever en leuker door de kracht van visueel werken in je praktijk toe te passen.

  • Breng je situatie, je verandering in beeld.
  • Kies de juiste Mindset voor je verandering.
  • Benoem de pijn, open, laat los, creëer al doende je toekomst, sluit af.
  • Betrek de juiste mensen bij de processen en realiseer gezamenlijk.
  • Manage je vier bewegingen door je veranderingsaanpak.
  • Bepaal de modellen en visualisatie tools die je wilt inzetten.
  • Pas de zeven processtappen, lenzen, toe in je veranderingsaanpak krijg je goede performance.

 Ik ben enthousiast over de op de theory of process gestoelde werken van David Sibbet: Visual Change, - Strategy, - Leadership, - Teams en - Meetings.