Hubèrt de groot

Waarom Visual Facilitator?

Hoe moeilijk is het soms niet om in co-creatie en in een goede dialoog tot een gezamenlijk zichtbaar en goed communiceerbaar resultaat te komen? Dit heb ik in mijn eigen dagelijkse praktijk als lijnmanager, expert en facilitator ook veel mogen ervaren.

 

Op mijn zoektocht naar goede en betere oplossingen ben ik enthousiast en overtuigd geraakt van de bruikbare resultaten en effecten van het visueel faciliteren in de dagelijkse praktijk.

 

Waarom visueel faciliteren?

Naast je expert en/of leidinggevende rol is het kunnen faciliteren echt heel nuttig en zinvol om veranderingen te kunnen begeleiden en te transformeren.

 

Samen met het kunnen visualiseren maakt het je completer en effectiever.

‘Visualiseren heeft toch te maken met tekenen? Maar ik kan helemaal niet tekenen!’ Dit is een veel gehoorde kreet als klanten het wel willen, maar denken het niet te kunnen.

 

Groot is dan ook de tevredenheid als aan het eind van betreffende interventie een gezamenlijk werkbaar beeld in kaart is gebracht. Een Big Picture met een goed inzicht in het groter geheel, goede betrokkenheid en participatie, innovatieve denkkracht en gezamenlijk handelen voor zichtbare en bruikbare resultaten.

 

Expertise inzetten en/of leren

Ik heb de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het visueel faciliteren en grote expertise, professionaliteit en ervaring opgebouwd. Dit deel ik graag met anderen die mijn onafhankelijke support kunnen gebruiken of het ook zelf willen leren en professioneel willen toepassen. Ik ben als teamgenoot ook verbonden aan the Visual Connection.

 

Visual Facilitation is goed in te zetten bij meetings, teams, leiderschap, strategie, organisatie- en verandering vraagstukken. Ook is het effectief bij specifieke vraagstukken als samenwerking, communicatie, probleemoplossing, besluitvorming, gedrag en conflicten.

 

Teamgenoot bij

  • visual connection

    The Visual Connection

Aangesloten bij

  • AIF

    IAF Netherlands

  • logo

    IFVP