Zie de Big Picture, heb inzicht, overzicht en uitzicht

Waar ligt je focus, energie en productiviteit?

 

Wil je interactieve groepsprocessen? Wil je creatiever zijn? Wil je commitment en echt besluiten nemen? Wil je productiever zijn en betere resultaten hebben?

Wil je je verandering ontwerpen, leiden en realiseren? Wil je leiderschap geven aan werken op afstand? Wil je zaken goed inzichtelijk maken?

Jij als leider, professional en team wil natuurlijk ook visueel kunnen doen en denken. En met elkaar de Big Picture zien en resultaten bereiken.

 

Zie de Big Picture met de visuele power tools!

 

Jij en je team krijgen zichtbare resultaten met visuele power tools. Modellen, metaforen, meetings, organisatie iconen, werkvormen, templates, roadmaps, presentaties, waarderende verhalen, storymaps en een visueel beeldverslag.

Mijn ondersteuning is geïnspireerd door en gebaseerd op het werk van David Sibbet, de grondlegger van Visual Facilitation.

 

Bereik positieve en zichtbare effecten:

 

  • Je krijgt een beter voorstellingsvermogen, grotere betrokkenheid, meer denkvermogen, een groot groepsgeheugen en hogere productiviteit
  • Je krijgt meer betekenis, commitment, besluitvorming, eigenaarschap en follow-up
  • Je krijgt bij de verandering de innerlijke groepsdynamiek processen en de uiterlijke structuur processen goed geleid
  • Je krijgt het verleden, heden en de toekomst goed zichtbaar in de drie fases van scheiding, transitie en transformatie
  • Je krijgt duidelijk zichtbare processtappen en patronen in meetings, team-sessies, leiderschapsvraagstukken, strategie-sessies, en verandering issues
  • Je krijgt scherpe focus, meer energie, betere informatie en communicatie en een effectieve uitvoering door de vier visuele energiestromen
  • Je krijgt een Big Picture, een grote praatplaat van de sessie
  • Je krijgt goede communicatie en een goed vervolg met de big picture, foto's en video en het beeldverslag

 

WAT IS JOUW BEHOEFTE AAN DE BIG PICTURE EN VERSIMPELING COMPLEXITEIT?

MAAK EEN AFSPRAAK!