De kracht

Met Faciliteren wordt betekenis gegeven aan zaken die er toe doen. In energieke interactie en een constructieve sfeer worden ervaring, kennis, inzichten en belangen verbonden. Er wordt gewerkt met gedeelde werkelijkheden aan de noodzakelijke veranderingen. Gewoontes worden doorbroken en zaken worden op en boven tafel gekregen. In effectieve dialogen worden oplossingen gevonden en met focus op de doelen worden resultaten bereikt.

Met Visualiseren worden betekenisvolle zaken die er toe doen zichtbaar en communiceerbaar gemaakt. In participatie en grote betrokkenheid wordt het gehele beeld zichtbaar gemaakt. Met de nodige innovatie worden ideeën geopperd en oplossingen in beeld gebracht. Gezamenlijk wordt gewerkt aan een collectief geheugen, productiviteit, bruikbare resultaten en een succesvol vervolg.

De kracht van Visueel Faciliteren zit in de combinatie. Als onafhankelijk facilitator sta ik neutraal ten opzichte van de inhoud en de deelnemers.


Faliciteren